Smart Logistics

In onze ‘global village’ staan Smart Cities, Smart Industry en Smart Homes continu met elkaar in verbinding.

Internet of Things kan hierin een grote bijdrage leveren, door het bieden van nieuwe toepassingen en oplossingen voor Smart Logistics.

Door middel van de toepassing van Internet of Things kunnen op afstand assets; zoals materialen, goederen of andere objecten, worden gemonitord en gevolgd waardoor onder meer inzicht kan worden vergaard in het gebruik van deze assets en de routes van transport en logistiek, waardoor deze assets en routes efficiënter en effectiever kunnen worden ingezet en georganiseerd.
Zo kunnen bijvoorbeeld doorlooptijden worden verkort; waardoor processen beter kunnen worden afgestemd!
Dit betekent niet alleen een kwaliteitsverbetering, kostenbesparing en betere tijdsbesteding, maar draagt ook bij aan de veiligheid en milieuvriendelijkheid.

Een zeer geschikte toepassing voor Smart Logistics, ontwikkeld door Loratec is onze “LoraTracker“; een product volledig geoptimaliseerd voor track & trace toepassingen, waaraan – naast de standaard geïntegreerde sensoren zoals GPS, beweging en temperatuur – ook additioneel extra sensoren kunnen worden geïntegreerd; waarmee zeer gedetailleerd data kan worden vergaard.

Met onze LoraTracker hebben wij in het afgelopen jaar uitgebreid testen gedaan; onder meer in pilotprojecten met onze klanten maar ook in samenwerking met Innofest, op festivals zoals
Into the Great Wide Open.

Hieruit kwamen zeer interessante resultaten, aan de hand waarvan we onze LoraTracker nog verder hebben kunnen verbeteren en optimaliseren en waarna we het product nu ook aanbieden voor andere geïnteresseerde partijen.

Bent u geïntereseerd in onze LoraTracker en de mogelijkheden
die dit product biedt voor uw track- en trace vraagstuk?
Neem dan contact met ons op!